注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

心灵的足迹

孩子的乐园,记录成长的点滴,丰满学习的羽翼!

 
 
 

日志

 
 
关于我

我的家里住着31位帅气的小男孩,28位漂亮的小女孩,活泼可爱的他们在这里快乐幸福地学习成长!

网易考拉推荐

小学语文六年级上册词语盘点(第一、二单元)  

2014-10-04 15:55:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

小学语文六年级上册词语盘点

姓名          

第一单元
qīng shuǎng   yín sòng   chàng hè   pù bù   dǒu qiào   tǐng bá   shēn qū   jīng

zhì   yùn hán   ào mì   xiá kè   jìng mì   zhuī suí   xiǎo xiàng   qiào lì   hōng

kǎo   yīn yùn   yǎn zòu   tàn suǒ   qín miǎn   màn yóu   qīn wěn   dé gāo wàng

zhòng   jīn jīn lè dào   bié yǒu shēn yì   zuǒ chōng yòu zhuàng   yì wèi shēn

cháng   páng rán dà wù   xíng sè cōng cōng  

shén qí   yōu yǎ   biàn rèn   qīng xīn   huān yuè   qīng cuì   níng jù   è zuò jù   

miào wú bǐ   bù jū yì gé   nián guò huā jiǎ  

第二单元

ji

é chū    xiū zhù    shè  jì    shī ɡōnɡ    zǔ  náo 

 

kònɡ zhì  hōnɡ dònɡ   jiān jù    yì  rán   chǎn pínɡ

 

miǎn lì  è liè  ní jiānɡ  chà dào   zhēn zhì   bì miǎn

 

ménɡ lónɡ  qī liánɡ  yǐn yònɡ  qiánɡ liè  jū yōnɡ ɡuān

 

xuán yá qiào bì    kuánɡ fēnɡ nù háo    rě rén jī xiào

 

qǐn  bù ān xí      sī cháo qǐ fú      kě  jiàn yì bān

  评论这张
 
阅读(905)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018